Historie zámku Weitra sahá do počátku 13. století, kdy byl hrad společně s městem Weitra založen rakouským šlechticem Hadmarem II. na nejvyšším místě v celém okolí. Spolu s hradem založil rakouský šlechtic Hadmar II. se svolením českého krále na místě staršího slovanského sídliště i město Weitra. Na místě původního hradu pak byl v 16. století vybudován zámek, který svou současnou podobu získal v 18. století, kdy po ničivých požárech, které postihly město Weitra včetně zámku, bylo třeba zámek poměrně rozsáhle zrekonstruovat.

 

 

Právě během rekonstrukcí v průběhu 18. století pak bylo v 1. poschodí západního křídla vybudováno na zámku divadlo, které nechal v roce 1885 rozšířit a přestavit do historizujícího rokokového stylu lantkrabě Eduard Egon zu Fürstenberg. Stavebními pracemi na přestavbě divadla byla pověřena společnost pana Hermanna Schneidera a truhlářskými pracemi pan Karl Romeder (portály a proscénium) a pan Franz Wiltschek (lavice).Zámecké divadlo bylo využíváno zejména v období prvních deseti let po jeho přestavbě, kdy v divadle aktivně hráli členové rodiny Fürstenberg, ale rovněž příbuzní rodiny či zaměstnanci.Divadlo má 150 míst k sezení. Pro rychlejší výměny jednotlivých scén je divadlo vybaveno jevištní technikou. V divadle bylo rovněž instalováno plynové osvětlení.Divadlo se nachází v prvním patře zámku, konkrétně v jihozápadním rohu. Divadlo je menších rozměrů a to cca 19 m délky, 8,5 m šířky a 5,7 m výšky a o objemu 930 m3. Prostor divadla je tvořen hmotným obvodovým zdivem a dělícími stěnami, ve kterém jsou umístěny dřevěné konstrukce jeviště na straně jedné a lóže na straně druhé. Podlaha je parketová a veškeré konstrukce včetně stropu jsou bohatě zdobeny. Na rozdíl od barokních divadel se jedná o pravidelný rovnoběžný prostor a chybějí i pohyblivé malované kulisy. Jsou zde pouze závěsy, které nevytvářejí opticky větší a nekonečný prostor, jak jsme zvyklí u divadel barokních. Samozřejmě to vše má vliv i na akustiku prostoru.